Sebuah puisi kadangkala adalah sebuah tarik ulur yang lampau dan yang kini. Rumah pun menjelma menjadi bentang perjalanan dari waktu ke waktu dan posisi subjek tercitrakan melalui ukuran lahiriah dan batiniah.